Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Strona główna
 ›› Strona główna
Monitoring biologiczny (HBM) jest ważnym narzędziem do oceny narażenia oraz wielkości pobrania związków chemicznych u ludzi. Ocena narażenia środowiskowego lub zawodowego metodą monitoringu biologicznego polega na oznaczeniu wybranych biomarkerów w materiale biologicznym i określeniu rzeczywistej dawki pobranej.

Zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną zwiększenia ryzyka występowania u ludzi wielu chorób, zarówno w krajach o wysokim poziomie technologicznym, jak i w krajach rozwijających się. Ma to w konsekwencji nie tylko wymiar społeczny, ale również ekonomiczny.

Monitoring biologiczny pozwala na określenie łącznego pobrania związków chemicznych (ksenobiotyków) wszystkimi drogami – z powietrzem, z żywnością oraz poprzez bezpośredni kontakt ze skórą (w tym leki, kosmetyki, środki czystości). Istniejące metody analityczne w połączeniu z właściwie opracowaną strategią pobierania prób pozwalają na ocenę jakościową i ilościową zanieczyszczenia środowiska, często również identyfikację ich źródeł.
21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...