Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
DEMOCOPHES w Polsce
DEMOCOPHES jest międzynarodowym projektem pilotażowym, w którym bierze udział 17 państw europejskich. Celem DEMOCOPHES jest ocena narażenia na wybrane zanieczyszczenia środowiska mieszkańców Europy, w tym również mieszkańców Polski. Badania DEMOCOPHES prowadzone są w ścisłej współpracy z projektem COPHES, który stanowi naukowe wsparcie jego działań.

Od uczestników badania, 120 dzieci (w wieku 6 do 11 lat) oraz ich mam (w wieku do 45 lat) pobrana będzie niewielka próbka włosów i moczu. Ponadto, przeprowadzona będzie ankieta, która zawiera pytania dotyczące czynników mogących mieć wpływ na interpretację uzyskanych wyników analiz. Mamy będą, więc pytane o otoczenie, w którym mieszkają, obecność tworzyw sztucznych w mieszkaniu, nawyki żywieniowe, palenie tytoniu, stosowane kosmetyki, hobby, zawód oraz wykształcenie.

Analizę rtęci we włosach, kadmu, ftalanów i kotyniny w moczu wykonywać będą akredytowane laboratoria IMP w Łodzi.

W badaniach uczestniczą dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr. 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie k/Sulejowa.

Wyniki badań opublikowane będą jesienią 2012 roku.

Projekt finansowany przez LifePlus
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz IMP w Łodzi.

Więcej informacji na stronie głównej projektu DEMOCOPHES
http://www.eu-hbm.info/democophes
21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...