Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Ftalany
 ›› Monitoring biologiczny ›› Ftalany

FTALANY

Wszechstronne zastosowanie ftalanów do produkcji tworzyw sztucznych oraz jako rozpuszczalników jest przyczyną występowania narażenia środowiskowego i zawodowego na te związki. Ftalany, stosowane głownie jako plastyfikatory, nie są chemicznie związane ze strukturą polimeru.

 

Nazwa ftalanu

Zastosowanie

Bis (2-ethylhexyl)phthalate DEHP

(Ftalan bis(2-etyloheksylu);

Ftalan di(2-etyloheksylu))

DEHP jest stosowany jako plastyfikator PCV oraz innych tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji: podłóg, pokryć dachów i ścian, osłon kabli, wyrobów medycznych (worki na płyny, elementy wyposażenia stacji dializ), jako składnik: kleju, mas uszczelniających, gumy, lakierów, farb wewnętrznych i elewacji, farb drukarskich.

Benzyl butyl phthalate

BBzP

(Ftalan butylu-benzylu)

BBP (>70%) stosowany jest jako plastyfikator do produkcji tworzyw sztucznych, głównie podłogowego PCV, mas uszczelniających, klejów, powłok i farb drukarskich.

Diisobutyl phthalate

DiBP

(Ftalan di-izo-butylu)

Ftalan diizobutylu jest używany jako plastyfikator do nitrocelulozy, eteru celulozy, dyspersji poliakrylanowych i polioctanowych, oraz jako czynnik żelujący w połączeniu z innymi plastyfikatorami, które są powszechnie stosowane do tworzyw sztucznych, lakierów, klejów, materiałów wybuchowych i lakieru do paznokci

Dibutyl phthalate

DnBP

(Ftalan di-n-butylu)

DBP jest specjalistycznym plastyfikatorem i często stosowany jest w połączeniu z innymi ftalanami o wyższym ciężarze cząsteczkowym, ponieważ sam jest zbyt lotny do stosowania w PCV. Ponadto stosuje się go jako substancję żelującą do dyspersji nitrocelulozowych, eteru celulozy, poliakrylanowych i polioctanowych, do produkcji podłóg, dodatków żelujących, klejów, farb, dyspersji i nitrocelulozy.

 

Monitoring biologiczny narażenia na ftalany

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Organicznych Zanieczyszczeń Środowiska, jako jedyne w Polsce wykonuje oznaczenia metabolitów ftalanów w moczu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS).

Ftalan

Oznaczany metabolit

Ftalan dietylu

DEP

Ftalan mono-etylu

MEP

Ftalan butylo-benzylu

BBzP

Ftalan mono-benzylu

MBzP

Ftalan di-iso-butylu

DiBP

Ftalan mono-iso-butylu

MiBP

Ftalan di-n-butylu

DnBP

Ftalan mono-n-butylu

MnBP

Ftalan di(2-etyloheksylu)

DEHP

Ftalan mono(2-etyloheksylu)

MEHP

Ftalan 5OH-mono(2-etyloheksylu)

5OH-MEHP

Ftalan 5oxo-mono(2-etyloheksylu)

5oxo-MEHP

Ftalan 5karboksy-mono(2-etyloheksylu)

5cx-MEPP

Ftalan di-iso-nonylu

DiNP

Ftalan 7OH-mono-metylooktylu

7OH-MiNP

Ftalan 7oxo-mono-metylooktylu

7oxo-MiNP

Ftalan 7karboksy-mono-metyloheptylu

7cx-MiNP

 

Pliki do pobrania:
21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...