Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Lotne związki organiczne
MONITORING BIOLOGICZNY NARAŻENIA NA ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE


ZWIĄZEK

Biomarker – metabolit oznaczany w moczu



Benzen

Kwas S-fenylomerkapturowy (S-PMA)

Kwas trans, trans-mukonowy (t,t-MA)

NDS=1,6 mg/m3

DSB=25µg/g kreatyniny

DSB=500µg/g kreatyniny

ZWIĄZEK

Biomarker – metabolit oznaczany w moczu


Styren

Kwas migdałowy (MA)

Kwas fenyloglioksalowy (PGA)

NDS=50mg/m3

DSB=350 mg/g kreatyniny

ZWIĄZEK

Biomarker – metabolit oznaczany w moczu



n-Heksan

2,5-heksanodion

NDS=72mg/m3

DSB=0,2mg/l

 

BENZEN

Wiadomości ogólne

 • Jeden z najbardziej rozpowszechnionych związków organicznych

 • Otrzymywany z ropy naftowej a także podczas cyklizacji i aromatyzacji węglowodorów parafinowych

 • Produkt wyjściowy w syntezach organicznych

 • Wysokoenergetyczny składnik benzyny silnikowej

Źródła narażenia

 • Narażenie zawodowe głównie w przemyśle chemicznym

 • Narażenie pozazawodowe (benzyna, spaliny silników samochodowych, dym tytoniowy, produkty spożywcze i woda pitna)

Toksyczność

 • Wchłanianie głównie z powietrzem w postaci par w układzie oddechowym oraz przez skórę

 • W wysokich stężeniach benzen może powodować wystąpienie objawów działania narkotycznego, arytmię, zaburzenia oddychania, a nawet śmierć

 • Długotrwałe narażenie na niskie stężenia benzenu może wywoływać objawy działania hematotoksycznego, a nawet do białaczkę

 • Substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi – kat. 1

 

STYREN

Wiadomości ogólne

 • Stosowany do produkcji żywicy butadienowo-styrenowej, żywic kopolimerowym z akrylonitrylem, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym

 • Rozpuszczalnik

 • Półprodukt chemiczny

Źródła narażenia

 • Narażenie zawodowe – prace natryskowe oraz przy produkcji łodzi, pojazdów i kontenerów

 • Narażenie pozazawodowe (rozpuszczalniki w artykułach gospodarstwa domowego)

Toksyczność

 • Objawami działania toksycznego są: podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła oraz zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym

 • Przy przewlekłym narażeniu mogą wystąpić zmiany parametrów hematologicznych, zaburzenia funkcji wątroby, układu immunologicznego oraz wydzielania wewnętrznego.

 • Wg IARC brak jest wystarczających dowodów na rakotwórcze działanie styrenu u ludzi – grupa 2B

 

n-HEKSAN

Wiadomości ogólne

 • Rozpuszczalnik organiczny klejów, lakierów, farb zwykłych i drukarskich

 • Rozcieńczalnik

 • Środek czyszczący

 • Stosowany w przemyśle gumowym, obuwniczym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym

Źródła narażenia

 • Narażenie zawodowe w przemyśle gumowym, obuwniczym, spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym

 • Narażenie pozazawodowe (rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje)

Toksyczność

 • Wchłaniania się z powietrzem w układzie oddechowym, przez skórę i w układzie pokarmowym

 • Przy przewlekłym narażeniu na n-heksan narządem krytycznym jest obwodowy układ nerwowy

 • Może powodować objawy polineuropatii obwodowej

21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...