Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Pierwszy Polski Program HBM

W Projekcie „Kompleksowa ocena zagrożeń występujących w wyniku narażenia na dioksyny i polichlorowane bifenyle o właściwościach podobnych do dioksyn w Polsce” – PL0074 (finansowanym przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy) po raz pierwszy w Polsce dokonano badań PCDD, PCDF i dl-PCB według standardowych metod.
Do tej pory brak było w Polsce danych na temat poziomu rzeczywistego narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO).
Podczas realizacji Projektu personel Laboratorium znacząco podwyższył swoje kompetencje techniczne, opracowano I akredytowano zgodnie z normą PN/EN ISO-17025 (PCA – AB215) metodykę HRGC/HRMS oznaczania PCDD, PCDF i dl-PCB w mleku ludzkim.
Pobrano oraz wykonano analizy większej niż planowano liczby prób środowiskowych po to, aby móc lepiej scharakteryzować zanieczyszczenie środowiska w wybranych dwóch rejonach. Dodatkowo, pobrano próby powietrza w mieszkaniach uczestniczek badań (kobiet karmiących), w których oznaczono w nich 29 kongenerów PCDD, PCDF i dl-PCB.
Bardzo cenna była dla nas pomoc partnera z Norwegii podczas rozwiązywania problemów analitycznych.

Link do strony Pojektu PL0074: http://old.imp.lodz.pl/eeagrants//index.htm
21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...