Kontakt
dr Danuta Ligocka
Instytut Medycyny Pracy
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
tel.: 42 63 14 803
fax. 42 6314 812
HBM@imp.lodz.pl
ligocka@imp.lodz.pl
Aktualności
 ›› Aktualności
25.10.2011
W dniach 29 września oraz 12 października 2011 przeprowadziliśmy szkolenie dla ankieterów, którzy będą przeprowadzać wywiady z uczestniczkami badania DEMOCOPHES.
Kolejne szkolenie odbędzie się w listopadzie.

21.08.2012
Kończymy opracowywanie raportu z badań
02.12.2011
W dniu 2 grudnia 2011 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie k./Sulejowa zorganizowaliśmy w ...